Čistky na vysokých školách

Vývoj počtu studentů

Počátkem roku 1949 proběhla na vysokých školách největší politická čistka v moderních československých dějinách. Komise složené převážně z komunistických studentů během měsíce vyloučili přes devět tisíc svých nekomunistických kolegů. Tato nespravedlnost byla jen počátkem politické represe nekomunistických studentů - většina skončila u podřadných zaměstnání, v pomocných praporech PTP na nucených pracích nebo přímo v komunistických koncentračních lágrech. Jen malá část se ke svému studiu mohla vrátit. Jednalo se o jeden z největších zásahů komunistické totality do chodu vysokých škol, který neměl obdoby ani v sousedních komunistických státech.

V tomto projektu jsme si dali za cíl zmapovat vývoj tohoto zásahu do vysokého školství v počátcích totality.

Martin Špolc
Martin Špolc
Předseda

Martin Špolc je předsedou Pražského akademického klubu 48