STUDENTI PROTI TOTALITĚ, Studentský protikomunistický odboj v letech 1948-1950

PAK 48 Vás ve spolupráci s Common Law Society zve na kavárenský seminář na téma Studentský protikomunistický odboj v letech 1948-1950.

Studenti a mladí lidé hráli mnohokrát v naší historii nezanedbatelnou roli při revolučních zvratech a odboji proti panujícímu režimu. Jinak tomu nebylo ani v letech 1948 až 1950, krátce po komunistickém převratu, kdy se někteří z našich tehdejších vrstevníků stavěli proti nástupu nově nastoupivšího komunistickému režimu. Pojďte se dozvědět více o tehdejších událostech, které přinesly oběti i z řad studentů Právnické fakulty UK.

Pozvání PAK 48 a Common Law Society přijali Vladislav Adámek, přímý pamětník dobových událostí a účastník studentského pochodu za svobodu a demokracii v únoru 1948, a historik Petr Blažek, odborník na dané období z Ústavu pro studium totalitních režimů a Centra pro studium totalitních režimů. Přijďte se dozvědět více o dobových událostech z úst jejich přímého účastníka a odborníka na tuto problematiku.

Seminář se bude konat v dolní části kavárny s pódiem.

Budeme se na Vás těšit,

Pražský akademický klub 48 a Common Law Society

Martin Špolc
Martin Špolc
Předseda

Martin Špolc je předsedou Pražského akademického klubu 48

Související