PAK 48 podporuje zřízení Muzea paměti XX. století

Pražský akademický klub 48 spolupodepsal spolu s dalšími 29 občanskými spolky a společenskými organizacemi Srpnovou deklaraci, která podporuje založení Muzea paměti XX. století.

Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová na tiskové konferenci 21. srpna 2019 představila záměr Prahy zřídit v nemovitosti Hlavního města Prahy instituci připomínající památku obětí totalitních režimů i těch, co se totalitní moci postavili aktivně na odpor.

České republice stále chybí moderní muzeum věnující se dějinám 20. století, kde by návštěvník mohl projít moderními dějinami od příčin vzniku a podpory totalitních ideologií ve společnosti po jejich uchopení moci, spáchané zločiny a odpor proti nim.

Pražský akademický klub 48 se bude zasazovat o širokou politickou podporu vzniku Muzea paměti XX. století na pražském zastupitelstvu a nastavení pravidel vzniklé instituce tak, aby přímo nepodléhala politickým tlakům.

Za stěžejní z hlediska Pražského akademického klubu 48 považujeme zdůraznit roli studentů v odporu proti nacistické a komunistické totalitě a přístup totalit ke vzdělání, zejména tomu vysokoškolskému. Zatímco nacistický režim vysoké školy v Českých zemích zrušil, komunisté po puči v roce 1948 z politických důvodů vyloučili přes 10 tisíc vysokoškolských studentů (tj. 26 % tehdejších vysokoškolských studentů) a dalším generacím znemožnili studovat. S následky nejen těchto zločinů se musíme vyrovnávat dodnes.

Níže zveřejňujeme text deklarace:

SRPNOVÁ DEKLARACE PODPORY ZALOŽENÍ MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ V PRAZE

V letošním roce si připomínáme osmdesáté výročí nacistické okupace v březnu 1939 a třicáté výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989. Půlstoletí vlády totalitních a autoritativních režimů na území Československa přineslo statisíce obětí a potlačování tradičních hodnot evropské civilizace. Dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělení sféry vlivu dvou totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje Evropský den památky obětí komunismu a nacismu.

Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

Pro splnění tohoto poslání považujeme za vhodné založit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. V Praze, na rozdíl od mnoha světových metropolí, takové muzeum doposud nemáme. Zvolení představitelé hlavního města Prahy vyhlásili přání takové muzeum založit. Podporujeme tento projekt a nabízíme spolupráci při jeho naplnění.

V Praze, 21. srpna 2019, ve výroční den srpnové okupace Československa.

Asociace českých kameramanů

Asociace soukromého zemědělství

Bez komunistů.cz

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s.

Cesta 121, občanské sdružení

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Evropská platforma paměti a svědomí

Konfederace politických vězňů ČR, z.s.

Junák – český skaut, z.s.

Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Nadace Arnošta Lustiga

Nezapomínejme, z.s.

Občanské sdružení Paměť

Orel

Památník Šoa Praha, o.p.s.

Pant, z.s.

Post Bellum, o.p.s. (Paměť národa)

Pražský akademický klub 48, z.s.

Publicum commodum, z.s.

Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989

Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z.s.

Spolek bývalých příslušníků PTP-VTNP se sídlem v Praze, z.s.

Spolek pro vojenská pietní místa, z.s.

Spolek pro zachování odkazu českého odboje, z.s.

Symposion, z.s.

Totalita.cz

Už nemlčíme! z.s.

Vítězný únor.cz

Martin Špolc
Martin Špolc
Předseda

Martin Špolc je předsedou Pražského akademického klubu 48

Související